Одесса
При самовывозе скидка 20%
Угода користувача
Публічним є договір ( далі по тексту «Договір»), в якому одна сторона - підприємець взяла на себе обов'язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться.

Умови публічного договору встановлюються однаковими для всіх споживачів, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги

За даним Договором Компанія (далі по тексту «Продавець») , що реалізує Товар або послугу (далі по тексту «Продукція») , представлені на Веб-сайті «https://hotsnacks.od.ua» (далі по тексту « Веб-сайт»). пропонує укласти цей Договір про купівлю-продаж продукції через Веб-сайт Продавця будь-якій

особі, яка прийме цю пропозицію (далі - Покупець), з іншої сторони, далі разом - Сторони, а кожен окремо - Сторона.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю продукцію, перелік якої вказано в підтвердженому Продавцем замовлені Покупця, а Покупець зобов'язується їх оплатити і прийняти в порядку і на умовах, передбачених цим Договором.

1.2. Продавець зобов'язується передати Товари або послуги, що відповідають замовленням Покупця в заявлений термін, а Покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

2. Права та обов'язки сторін

2.1. Покупець зобов'язується:

2.1.1. Покупець, шляхом оформлення замовлення на Веб-сайті , приймає умови даного Договору, беззастережно і безумовно погоджується з умовами оформлення замовлень, продажу та доставки продукції, передбаченими цим Договором, і зобов'язаннями, покладеними на Покупця в рамках цього Договору і зобов'язується дотримуватися їх.

2.1.2 . Прийняти Товар в заявлений термін, оплатити Товар до його отримання або в момент його отримання

2.1.3 . Дотримуватися умов цього Договору.

2.2. Покупець має право вимагати від продавця дотримання умов даного Договору.

2.3. Продавець зобов'язується:

2.3.1. Надати повну інформацію про продукції .

2.3.2. Надати консультацію з питань користування Веб-сайтом і оформлення заказу.

2.3.3 . Продати товари або послуги, передбачені умовами цього Договору.

2.3.4. Продавець не несе відповідальності за неналежне використання Товарів Покупцем, який він замовив.

2.3.5. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

2.4. Продавець має право:

2.4.1.Продавец залишає за собою право в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.

2.4.2. Продавець залишає за собою право змінювати цей Договір в односторонньому порядку до моменту його укладення.

2.4.3. Вносити зміни інформації, розміщеної на Веб-сайті в односторонньому порядку і на свій розсуд.

2.4.4. Залучати третіх осіб для виконання своїх зобов'язань перед Покупцем.

2.4.5. Змінювати термін доставки Товарів, які замовив Покупець, попередньо повідомляючи про такі зміни Покупцеві.

2.4.6. Продавець забезпечує наявність Товарів, які вказані на Веб-сайті, але при відсутності Товару, Продавець може виключити його з замовлення, попередньо повідомивши про це Покупця.

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

3.1. Покупець самостійно оформляє Замовлення на Веб-сайті шляхом додавання Товарів у вкладку «КОШИК» або усно в телефонному режимі за номерами телефону, вказаним на Веб-сайті, попередньо ознайомившись з Правилами оформлення Замовлення.

3.2. Після вибору переліку і кількості Товарів, які Покупець хоче придбати у Продавця на Веб-сайті, Покупець заповнює дані у відповідній формі Замовлення, вказує форму оплати і вибирає опцію «ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ».

3.3. Покупець може отримати Товар шляхом доставки або самостійно.

3.4. Замовлення вважається оформленим і прийнятим до виконання тільки в тому випадку, якщо:

3.4.1. Покупець завершив дії з оформлення замовлення на Веб-сайті, натиснув кнопку «ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ», Оператор в телефонному режимі або за допомогою месенджера зв'язався з Покупцем для підтвердження Замовлення і повідомив Покупцеві про те, що Замовлення було прийнято.

3.4.2. Покупець оформив Замовлення продукції в телефонному режимі і Оператор підтвердив Покупцеві інформацію про те, що Замовлення прийнято до виконання.

3 .4.3. У тому випадку, якщо Оператор не підтвердить Покупцеві про прийняття замовлення в роботу або Покупець відмовляється від оформлення Замовлення, такий Замовлення вважається неоформлених і не підлягає виконанню.

3 .5. Покупець несе повну відповідальність за достовірність даних, які він вказує при оформленні Замовлення продукції.

4. ВИКОНАННЯ І ОПЛАТА ЗАМОВЛЕННЯ

4 .1. Покупець має право отримати замовлену їм продукцію самостійно за адресою вказаною на Веб-сайті або скористатися доставкою кур'єром. Доставка Замовлення кур'єром здійснюється за погодженням з Покупцем і за вказаною ним при оформленні Замовлення адресою.

4 .2. Режим роботи продавця і час доставки вказані на Веб-сайті. Термін доставки може бути змінений Продавцем в односторонньому порядку. До неможливості виконання Замовлення або його несвоєчасного виконання можуть привести форс-мажорні обставини.

4 .3. Право власності на продукцію , а також ризик його випадкового пошкодження або втрати переходять до Покупця з моменту передачі продукції. Оплата Товару Покупцем свідчить про те, що претензій до Товару немає і Продавець належним чином виконав свій обов'язок щодо передачі Товару.

4 .4. Сума Замовлення складається із загальної суми всіх замовлених товарів.

4 .5 Оплата за товари здійснюється Покупцем готівкою або безготівковим шляхом з використанням електронних платіжних систем.


5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ


5 .1. Сторони несуть відповідальність за неналежне виконання умов даного договору відповідно до чинного законодавства.

5 .2. Всі спірні питання стосується виконання умов даного договору повинні бути врегульовані шляхом переговорів Сторін.

5 .3. У разі якщо Сторони не зможуть врегулювати всі спірні питання шляхом переговорів, такі питання вирішуються шляхом звернення до суду.


6. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ.


6.1. Під обробкою персональних даних розуміється - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

6.2. Оформляючи Замовлення, Покупець надає свою згоду на збір і обробку персональних даних зазначених при оформленні замовлення.

6.3. При Оформлення замовлення Покупець зобов'язаний вказати повну і правдиву інформацію про себе в необхідному обсязі для оформлення замовлення.

7. ПРИКІНЦЕВІ УМОВИ.

7.1. Даний договір вступає в силу з моменту прийняття замовлення до виконання і діє до моменту виконання усіх умов договору.